NIEUWSBRIEF 36 – December 2023

18 dec, 2023

Beste lezers,

Als ik deze nieuwsbrief schrijf dan zit het jaar 2023 er weer bijna op.
Het is een bewogen jaar geweest met veel werkzaamheden.
Zo hadden we begin 2023 nog de gedachten dat we met de ondersteuning vanuit YMCA een rustige periode tegemoet gingen.
Zo hadden we na het vertrek van Rosanne een nieuwe beroepskracht via het YMCA, maar we hadden geen goede klik met de nieuwe beroepskracht gehad.
Ze heeft dan ook in juni laten weten dat zou stoppen met de werkzaamheden via YMCA met het Jeugdwerk van het CJV Feijenoord.
Helaas kwam het er dan op neer dat we alle taken weer op ons moesten nemen en dan met de wetenschap dat ze geen overdracht heeft gedaan.
Vanaf de zomervakantie hebben we dan ook weer alles zelf op de rit moeten zetten en hebben we ondersteuning mogen ontvangen van Lucas, via het YMCA.
De laatste 2 maanden heeft Lucas laten blijken een goede gracht te zijn en dan vooral met de ondersteuning naar de begeleiding van de stagiaires en de vrijwilligers.
Ook heeft Lucas de ondersteuning gegeven van de aanvragen van de subsidie.
Ik heb het gevoel dat er een goede klik is met Lucas en hopende op een lange samenwerking.
Met de aanvragen van de subsidie voor 2024 is weer opnieuw een wijziging gekomen.
Zo hadden we t/m 2021 de jaarlijkse subsidie vanuit de gemeente en dat was een eenmalige subsidie waar het CJV alle jaren mee uit de voeten kon.
In 2021 zijn er dan ook vele gesprekken geweest en dan moeten wij Ype Akkerman daar zeer voor danken.
Bij alle gesprekken met de gemeente, wijkraad, opzoomeren was Ype van de partij om voor ons te bemiddelen.
Zoals we in het verleden hebben gemerkt gaat er na ieder gesprek een lange tijd overheen om dan te weten waar we aan toe zijn.
We hebben dan ook niet kunnen stilzitten en zijn met alle macht met medewerking toen van Rosanne om bij vele instanties aan te kloppen voor subsidies.
Het kwam er dan ook op neer dat we bij diverse instanties aanvragen hebben gedaan en kwamen er beetje bij beetje bedragen binnen.
In 2022 hebben we met onze reserves die we hadden opgebouwd en een aantal fondsen het geld bijeen kunnen brengen om alle clubs te kunnen laten doordraaien, zowel het Jeugdwerk als de Ouderenclubs.
Dan komt ook 2023 eraan en hadden we nog geen zekerheden hoe we dit financieel moesten klaren om alle clubs ook over 2023 te kunnen laten slagen.
We zijn toen verder in gesprek gegaan met YMCA.
Via Robert van YMCA konden we in ieder geval zeker zijn van ondersteuning als het ging om de rekeningen van de Stichting.
Zo gaf Robert te kennen dat er indien nodig een financiële bijdrage kwam om de rekeningen van de stichting te kunnen betalen.
Voor het Jeugdwerk moeten we via opzoomeren en fondsen aan de slag gaan.
Dankzij Ype die de zaak naar de Gemeente Rotterdam aanhangig heeft gemaakt en is gaan pleiten om de subsidie vanuit Colour Lokaal terug te roepen in het leven en dat we niet weer alle beslommeringen en onzekerheden zouden hebben.
Inmiddels is er ook weer vanuit de Gemeente Rotterdam via SOL een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor ouderen werk en wel via Budget Lokaal.
Dankzij Sol hebben we dan ook over 2023 een bedrag mogen ontvangen om 2023 tot een goed resultaat te kunnen brengen en voor de vereniging toch nog met een positief resultaat af te kunnen sluiten.
Nogmaals dit is volledig te danken aan de bijdrage vanuit YMCA Nederland.
Met dit positieve resultaat kunnen we in ieder geval even 2024 een start geven en met de bijdrage vanuit YMCA de rekeningen te kunnen betalen. In Januari 2024 zullen we weer een aanzienlijk bedrag aan rekeningen krijgen en dan vooral denkende aan de energierekening, gemeentelijke heffingen enz. Ook het gebouw vergt veel onderhoud en we merken dat dit de laatste 2 jaren gaat oplopen en dat is niet verwonderlijk gezien het gebouw inmiddels 34 jaar oud is. Met de krachten uit vrijwilligers houden we het gebouw gelukkig in orde en kunnen we kleine reparaties met de vrijwilligers oplossen.
CJV Feijenoord hoopt nog wel eens op een goede bijdrage uit het bedrijfsleven om deze zaken te kunnen verwezenlijken.
Zo moeten we op korte termijn een nieuw keukenblok aanschaffen die aan het verouderen is en niet meer te repareren valt.
Ook zullen we in de zaal een nieuw verfkleurtje geven om de beschadigingen weg te werken. Dit is vooral een klus voor een goede schilder en hopelijk komt deze eens bij ons binnenwandelen en ons helpen.
Ook zal er binnen een aantal jaren iets aan de vloer moeten worden gedaan.
Samen met YMCA Nederland gaan we begin 2024 aan de slag om de overname van het pand naar YMCA verder te regelen wat volgens Robert van YMCA in een ver gevorderd stadium en zal dit verder een gevolg hebben.
Ook zijn er onderhandelingen met SOL om de samenwerking te verbeteren en via Lucas zal dit zeker gaan lukken.

Voor mij persoonlijk zou dit betekenen dat we ons minder zorgen hoeven te maken over het voortbestaan van het CJV Feijenoord en zal er minder verantwoording op mijn schouders rusten en dan vooral samen met Arie Huizer en Joke Krijgsman als rechtspersonen meer rust kunnen komen.
Via Sol gaat men nu in het aankomende jaar trachten om mensen zover te krijgen om een aanvulling te geven in het bestuur bij het CJV Feijenoord.
Zo is nu in ieder geval de Stichting CJV Feijenoord voorzien van een nieuw bestuur en dat zijn personen vanuit YMCA.
Wendy Huizer, die alle voorbije jaren nog in het bestuur heeft gezeten is inmiddels uitgetreden en ondersteund het CJV Feijenoord in het Jeugdwerk en Wendy zal toegevoegd worden aan het bestuur van het Jeugdwerk via een huishoudelijke ledenvergadering die in Februari gehouden gaat worden.
Wendy hebben we inmiddels in het afgelopen jaar bedankt voor haar goede inzet die zij heeft gehad in de Stichting.
Ook zal Joke Krijgsman haar taken in het bestuur van CJV Feijenoord gaan neerleggen voor de functie Secretaresse die zij noodgedrongen op zich heeft genomen, na de grote problemen in de jaren 2013/2014.
We hebben inmiddels contact gehad met Monique Overhand die al veel jaren actief is geweest in het Jeugdwerk en ook op andere clubs als invaller aanwezig is geweest.
Monique draait alweer een aantal jaren mee en voelt zich inmiddels verbonden met het CJV Feijenoord.
Monique ondersteund mij in ieder geval waar ik heel blij mee ben om het gebouw
schoon te houden en dan vooral de toiletten en de keuken/bar.
Zo dit was het even wat betreft de lopende zaken van het gebouw/subsidie.
Verder wil ik u op de hoogte brengen van de clubs die nu op dit moment en ook in
2024 gaan draaien
Dankzij een viertal stagiaires die ons ondersteund hebben via aantal scholen, hebben
we dit tot een goed resultaat kunnen brengen.
Dit heeft dan wel weer extra werk voor mij met zich meegebracht.
Wij als organisatie moeten de stagiaires begeleiden en examens afleggen om
zo doende dat ze hun diploma kunnen halen.
Door gebrek aan leerkrachten op de scholen komt dit nu bij onze verantwoording neer.
Dankzij Lucas zal dit in het aankomende jaar zeker gaan lukken en Lucas heeft de
afgelopen 2 maanden laten blijken dit al goed op te pakken en dat er een goede klik is
ontstaan tussen de stagiaires.
Ook werken we nog steeds samen met Lecato Foundation die een 3-tal vrijwilligers van
uit het buitenland aanleveren en die onze clubs ondersteunen en dan vooral het
Jeugdwerk.
Op maandag avond hebben we nog steeds de Hobbyclub en deze staat onder begeleiding
van Joyce, inmiddels ook al weer heel actief.
Ondanks wat gezondheidsprobleempjes is Joyce gelukkig weer regelmatig aanwezig en
kan Arie Huizer, die op de maandag als ondersteuner aanwezig is zich af en toe
terugtrekken.
Heel belangrijk is dat we van vrijwilligers afhankelijk zijn die de verantwoording van
een bepaalde club op zich kan nemen en waar nodig maatregelen kan nemen om de club
doorgang te kunnen laten verlenen.
CJV Feijenoord wil niet hebben dat als niemand de club kan leiden, dat er dan
kinderen voor een gesloten deur staan.
Op woensdagmiddag hebben we nog steeds een aantal kleuters op de club die onder
begeleiding van Yvonne deze club als verantwoordelijke op zich heeft genomen.
Yvonne is via Monique 2 maanden geleden bij ons terecht gekomen en heeft
Inmiddels haar draai weten te vinden.
In de afgelopen maanden heeft Yvonne ondersteuning bij de
meidenclub gegeven aan Monique en wilde in overleg wel wat meer gaan doen voor
onze vereniging.
Yvonne heeft laten blijken een goede ondersteuning te zijn en Arie kan zich nu ook wat
terug trekken op de kleuterclub.
De kleuterclub werkt op dit moment met 2 stagiaires en via NL Cares komen er mensen
bij ons helpen via het bedrijfsleven wat een goede ondersteuning blijk te zijn,
Op de woensdagavonden komen er vele kinderen vertrouwd naar de club die onder
begeleiding staat van onze trouwe Wendy Huizer, die alweer veel jaren actief is in het
Jeugdwerk
De Kidsclub op de woensdagavond is vooral voor jongeren die weer even wat anders
kunnen doen dan alleen op school te zitten.
Het is wel de bedoeling dat het Jeugdwerk van het CJV Feijenoord een verlenging is van
school, maar dan wel met een tintje van opvoeding en met het systeem van PBS Positief
Behave support lukt dit aardig.
Op de donderdagavond onder begeleiding van Monique is het altijd een dolle pret.
Samen met de stagiaires die wekelijks een programma moeten maken hebben de meiden
het heel goed naar hun zin.
De meidenclub staat in het teken van opvoeding en waarschuwing voor vervelende
situaties die zich in die leeftijdscategorieën kunnen afspelen.
Door veel te praten en samen te overleggen dragen we bij dat deze meiden niet in een
verkeerd milieu terecht komen.
Het Jeugdwerk is ook actief in de wijk en dan vooral de samenwerking met andere
organisaties is van groot belang.
Al met al een goed draaiend Jeugdwerk met een goede bezetting van vrijwilligers,
stagiaires en samenwerking van overige organisaties.
Zonder deze mensen is het onmogelijk te kunnen draaien als buurthuis die er voor de
wijk is voor jeugd en ouderen.
Dan nog wat over de ouderenclubs,
De ouderenclubs die via het CJV draaien zijn o.a. de Computerclub die we veranderd
hebben in de naam Digiclub.
Op dinsdagavond komen er wijkbewoners met hun problemen en worden dan
begeleid door 2 vrijwilligers.
Ramiel en Peter die de basiskennis van vele apparaten kunnen uitleggen.
Ook tijdens deze activiteit komen er mensen via NL Care en is er
ondersteuning van stagiaires.
Monique die aanwezig is zorgt dat eenieder kan genieten van een heerlijk bakje koffie
of thee.
Op de woensdagmorgen en middag draaien we alweer een lange tijd met de Naailessen
onder begeleiding van Tine en Zaida die soms ook het Jeugdwerk ondersteunen.
Op de vrijdagmorgen waar we gezellig met een aantal mensen bijeen zijn genieten we
van een gezellige ochtend die ook wel eens in de middag uitloopt.
Deze club die onder begeleiding van Anja, Yvonne en Ria staan draait inmiddels alweer
vanaf 1990 en dat is een zeer lange tijd.
Op deze ochtenden komen we gemiddeld 18 ouderen uit de wijk die veel ondersteuning
aan elkaar geven en een ieder in de gaten houdt.
Deze groep mensen is alweer op een wat hogere leeftijd en we hopen dan ook dat we ze
lang bij ons mogen houden.
Helaas hebben we in het afgelopen ook mee moeten maken dat er mensen die altijd op
de koffie in club aanwezig waren zijn overleden en dat lief en leed wordt dan ook veel
gedeeld op de koffie in club.
Naast de ouderen clubs die onder begeleiding van het CJV Feijenoord vallen hebben we
nog een 2-tal clubs die een onderkomen hebben in ons gebouw.
Zo is er op de maandagmiddagen een spelletjesmiddag die onder begeleiding van Joke
Temperman stat en waar de ouderen met veel spellen zich kunnen amuseren.
Ook zijn er themamiddagen zoals Paas/Kerststukjes maken.
Op de dinsdagmiddagen is er ook de SOS bij ons aanwezig die onder begeleiding van
Joke Marleen en Ria een gevarieerd programma hebben zoals Zangkoor/Wijkagent
Fysio, Woonstad.
Tijdens deze middagen kan men vragen stellen om zodoende op de hoogte te worden
gehouden in het reilen en zeilen in de wijk Feijenoord.

Tot slot nog wat bijzonderheden die we hebben gehad in het afgelopen jaar.
In samenwerking met de SCT school uit de waalhaven hebben we weer een mooi
resultaat kunnen neerzetten als het gaat om gezinnen met kinderen die het vooral
moeilijk hebben in deze tijden
We hebben kunnen zorgen dat er weer 125 kerstpakketten werden uitgedeeld.
In de ochtend van 15 december hebben we met een aantal sterke krachten de
vrachtwagen uitgeladen en het liegt er niet om de dozen waren heel zwaar.
Tussen 12.00 en 19.00 uur hebben we de pakketten uit kunnen delen aan de
wijkbewoners die zich hadden opgegeven en dan vooral gericht op gezinnen met jonge
kinderen uit de wijk Feijenoord.
Alle 125 dozen zijn door eenieder die zich hadden opgegeven opgehaald en bij de
mensen terecht gekomen die het hard nodig hebben.
Op de valreep heb ik deze nieuwsbrief even in elkaar kunnen zetten tijdens een verhuur
van een verlovingsfeest op zaterdagavond 16 december 2023.
Maandag 18-12-2023 vertrek ik namelijk naar Thailand met Toos om aldaar te kunnen
Gaan genieten van een verdiende vakantie en ook om ons 50-jarig huwelijk te vieren.
Ik wil een ieder bedanken en ook namens Toos voor de vele mooie berichten en
cadeaus die we hebben mogen ontvangen.
Via deze nieuwbrief wil ik eenieder veel geluk wensen in de aankomende periode en een
goed gezond 2024.

Dick van der Voet

Heeft u een leuk stukje lever dat dan in voor 1 April 2024

Mail het leuke stukje naar info@cjvfeijenoord.nl

Programma Jeugdcentrum CJV Feyenoord

Maandagmiddag: 13.00-16.00 uur
Spelletjesmiddag (Joke Temperman)
Ouderen uit de wijk
Toegang Gratis

Maandagavond: 18.30-19.45 uur
Kidsclub (Joyce)
Kinderen van 7 t/m 11 jaar.
Toegang Gratis

Dinsdagmiddag 13.00 – 16.00 uur
S.O.S. Senioren op straat (Joke Krijgsman)
Leeftijd: Senioren
Toegang €.7.00 per maand

Dinsdagavond: 18.30-20.00 uur
Digiclub (Dick van der Voet)
Leeftijd vanaf 16 jaar
Toegang Gratis

Woensdagmorgen:10.00 – 14.00 uur
Naailessen (Zaida en Tina)
Leeftijd v.a. 18 jaar (dames)
Toegang Gratis

Woensdagmiddag: 14.00 uur tot 15.30 uur
Kleuterclub (Yvonne)
Leeftijd: kleuters van 3 tot 7 jaar
Toegang Gratis

Woensdagavond: 18.30-19.45 uur
Kidsclub (Wendy Huizer)
Leeftijd 7 t/m 14 jaar
Toegang Gratis

Donderdagavond: 18.30-19.45 uur
Meidenclub (Monique)
Meisjes van 10 tot 16 jaar
Toegang Gratis

Vrijdagmorgen: 0.900 tot 12.30 uur
Koffie in (Anja) om de 2 weken
Leeftijd vanaf 16 jaar
Toegang Gratis