Nieuwsbrief 35 – Juni 2023

31 mei, 2023

Beste lezers,

CJV Feijenoord is voor het jaar 2023 gelukkig dankzij alle subsidies en fondsen die we hebben aangeschreven gedekt voor wat betreft de financiën. Er moet nog overleg worden gevoerd met YMCA Nederland over de overdacht van het gebouw en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Inmiddels heeft het bestuur van de vereniging de verklaring van overdracht getekend en zal het YMCA Nederland de zaak verder af gaan wikkelen.

Het jeugdwerk heeft het afgelopen jaar naar behoren gedraaid en is het aantal kinderen op de jeugdwerkclubs in aantallen toegenomen. Voor de Hobbyclub is er een extra activiteit geweest in samenwerking met NL Care (vrijwilligers uit het bedrijfsleven). NL Care heeft gezorgd dat er 10 vrijwilligers aanwezig waren tijdens de hobbyclub. De kinderen hebben een knikkerbaan gemaakt en hebben van spaghetti een brug gemaakt. NL Care heeft deze avond financieel bijgestaan.

Helaas hebben we moeten vernemen dat Rachel die het jeugdwerk op zich had genomen per 01-06-2023 ons weer heeft verlaten. Wij wensen haar verder succes met haar verdere loopbaan. Voorlopig zullen de zaken weer door mij opgepakt moeten gaan worden en hopen op korte termijn iets te vernemen van het YMCA wie ons verder gaat ondersteunen.

De ouderenclub draaien op volle toeren en dat dankzij een aantal vrijwilligers die zich ten alle tijden inzetten voor hun activiteiten. Op 7 april heeft CJV Feijenoord zijn 134 jaar bestaan gevierd en daarbij hebben wij alle ouderenclubs bij uitgenodigd.

Radio Rijnmond heeft tijdens de viering een live verslag geregeld waarbij veel vrijwilligers en bewoners werden geïnterviewd.

Voor deze keer ben ik kort met mijn verslag en hoop ik dat eenieder een fijne gezonde periode tegemoet gaat.

Dick van der Voet

Heeft u een leuk stukje lever dat dan in voor 1 september 2023

Mail het leuke stukje naar info@cjvfeijenoord.nl