Nieuwsbrief 34 – Maart 2023

3 apr, 2023

Beste lezers,

Dat is een lange tijd geleden dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. De laatste nieuwsbrief nr. 33 is van oktober 2020. Hierin schreef ik dat we een periode achter de rug hadden (corona) waarin we heel wat problemen hebben meegemaakt. Ook tot het begin van 2023 is er veel gebeurd Ik wil daar dan ook niet al te lang bij stil blijven staan en we gaan hopelijk een fijne tijd tegemoet.

Alle clubs draaien weer naar behoren en zijn in aantallen bezoekers alleen maar
toegenomen.

Onze vereniging heeft het in het afgelopen jaar moeilijk gehad met de Gemeentelijke subsidie die we in de afgelopen 10 jaar hebben mogen ontvangen. Helaas hebben na vele besprekingen moeten concluderen dat de gemeente Rotterdam ons volledig heeft laten vallen.

Nu de subsidie vanaf 1 januari 2022 is vervallen hebben we moeten zoeken naar andere kanalen en dat is het afgelopen jaar niet meegevallen.

Het bestuur heeft contact gezocht met het YMCA om te kijken of zij ons konden helpen. Zo zijn er vele gesprekken geweest en kunnen we nu zeggen dat we het pand gaan overdragen aan het YMCA. Daarmee hebben we afgesproken dat het YMCA gaat zorgen voor een beroepskracht die het Jeugdwerk gaat ondersteunen. Deze beroepskracht is inmiddels gestart in het jaar 2022 en dat is wel wat wennen en zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt.


Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Rosanne die ons de afgelopen jaren vanuit het YMCA heeft bijgestaan.

Zo gaat er nu een tijd aanbreken waarbij ik geen jeugdwerk meer gaat begeleiden en zullen de zorgen voor het gebouw door het YMCA gedragen gaan worden. Ik zal nog wel de ouderenclubs blijven doen, maar dat ligt volledig aan de subsidie die we dit jaar nodig hebben om alle clubs te kunnen laten draaien. De maandagmiddagclub voor ouderen (Kienclub), daarvoor hebben we geen bijdragen van Opzoomeren meer mogen ontvangen. De aanvraag die we hadden gedaan werd afgewezen met als reden dat er te weinig aan knutselen werd gedaan en dat is wel vreemd omdat we de afgelopen 5 jaar wel subsidie kregen en er niets was veranderd. Voor de Kienclub hebben we nu gelukkig een subsidie mogen ontvangen via Woonstad en het Oranjefonds. De SOS (Senioren op straat) heeft voor 2023 wel een subsidie mogen ontvangen via Opzoomeren, maar is wel gekort met 40%. Ook voor deze club zullen we kijken of dit aangevuld kan gaan worden vanuit de subsidie van het Oranjefonds. Voor de computer, koffie in en naaiclub zijn er inmiddels via Opzoomeren wel wat subsidies binnengekomen, maar ook zal dat niet voldoende zijn, als we kijken naar de vaste kosten die we hebben op het gebouw. Inmiddels zijn er vele gesprekken geweest met de Gemeente Rotterdam en Opzoomeren. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we mogelijk aanvullingen in de tekorten verwachten via Opzoomeren en is er een aanvraag lopende voor de ouderenclubs aanvullend via Lokaal Budget. Het gaat dan wel inhouden dat er een nog betere samenwerking moet gaan komen met de overige wijkteams en vooral via de nieuwe aanbesteder SOL (voorheen Humanitas).

De jeugdwerkactiviteiten draaien lekker door en dankzij Rachel komen er steeds meer
kinderen op de clubs. Zo heeft Rachel gezorgd dat de kinderen met een bus naar Archeon zijn geweest en een hele fijne dag hebben gehad.

Voor de gezinnen uit de wijk Feijenoord hebben we de beschikbaarheid gehad over vrijkaarten voor het park Walibi waar veel kinderen met hun ouders naar toe zijn geweest tijdens de herfstvakantie.

De SOS (senioren op straat) hebben dit jaar veel knutselactiviteiten gedaan, waarbij laatst nog een prachtige kerstkrans. In oktober zijn we met de SOS uit eten geweest bij Sjaar in charlois en is er nog een reisje met de Spido geweest naar het land van Heusden en Altena.

In het begin van 2022 is er een zangkoor geweest. Dit alles hebben we kunnen bereiken met subsidie vanuit Opzoomeren en Pluspunt. Ook hebben de oudjes hieraan bijgedragen zodat we onder leiding van Joke Krijgsman, Ria van Werkhoven en Marleen van Gool de oudjes uit de wijk Feijenoord een plezierige tijd konden bezorgen. Op maandagmiddag hebben we onder begeleiding van Joke Temperman en Corrie van Dalsem gezellige middagen beleefd en dan vooral tijdens een bingomiddag waarbij Aafje van 90 jaar na 1 wijntje de hele groep aan het lachen krijgt. Met de kienclub hebben we het jaar 2022 afgesloten met een kerstbrunch. Op woensdag draait alweer meer dan 10 jaar de naaiclub onder begeleiding van Zaida en Tina en heb ik begrepen dat er weer veel kleding door de wijkbewoners is gemaakt. Op de vrijdagmorgen nog steeds de Koffie in club die we al meer dan 30 jaar in ons midden hebben, waarbij veel leed en verdriet wordt gedeeld. Helaas hebben we de afgelopen 2 jaar van 2 leden afscheid moeten nemen i.v.m. overlijden.

Voor de Koffie in club hebben we het jaar 2022 met zijn allen afgesloten met een
Kerstbrunch.

Vanaf de maand september zijn we weer de samenwerking aangegaan met de School SCT waarbij we de toezegging kregen om de 2 containers met allerlei artikelen te gaan uitdelen aan de bewoners van de wijk Feijenoord. Deze artikelen zouden we eind 2020 al uitdelen aan de bewoners, maar door de corona is dit toen niet dor kunnen gaan. In november ben ik gestart om iedere keer een wagen vol op te gaan halen en dat heb ik geweten. Totaal heb ik 17 keer heen en weer gereden van de Waalhaven naar onze vereniging en hebben we artikelen opgeslagen in ons gebouw. Begin december hebben we de bewoners op de hoogte gebracht dat zij de artikelen konden komen ophalen. Wat we niet hadden verwacht, was de enorme belangstelling. Op de dag dat we artikelen gingen uitreiken stonden er meer dan 100 mensen in een lange rij voor de deur te wachten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we het voor elkaar gekregen dat om 3 uur in de middag heel veel wijkbewoners met een aantal bruikbare artikelen naar huis zijn gegaan.

De artikelen bestonden o. a. uit:
Elektrische klopboren, douchekoppen, kniptangen, heggenscharen, raamhoren, schoenen, sokken, kleding en nog veel meer artikelen. Ook hebben we dit jaar weer in samenwerking met de STC school aan de waalhaven 100 kerstpakketten mogen uitdelen aan bewoners in de wijk Feijenoord.

Via een inschrijving konden de bewoners een formulier invullen met als voorwaarde dat zij in de wijk Feijenoord wonen en kinderen moesten hebben. Ook zijn we weer een Bingoavond gaan organiseren en hadden we al heel snel het beoogde aantal mensen ingeschreven om uit de kosten te komen. We hadden deze keer gekozen voor boodschappen cadeaubonnen van de Jumbo.

Naast de Bingo hebben we een loterij gehad, waarbij er vele prijzen waren te winnen. Via de Jumbo hebben we kunnen zorgen dat zij 10 rijk gevulde tassen beschikbaar hadden gesteld. Met als deze prijzen zijn er velen van de 60 personen die naar huis gingen met 1 of meerdere prijzen.

Tot slot wil ik eenieder op de hoogte brengen hoe de toekomst er uit zal gaan zien van onze vereniging. Het Ymca heeft me in ieder geval beloofd, dat ze ons niet zullen laten vallen en waar zij ons in bij kunnen staan dan ook de hulp bieden en dat zal vooral op het financiële vlak zijn. Op dit moment hebben we voor een aantal ouderenclubs een gedeeltelijke subsidie mogen ontvangen voor 2023. Daar zullen we niet voldoende financiële middelen hebben en zijn we op zoek naar alternatieven. Woonstad Rotterdam en het Oranjefonds heeft ons inmiddels een subsidie verstrekt. Voor de jeugdwerkclubs is Rachel die het Jeugdwerk als beroepskracht nu begeleid vanuit het YMCA zal er ook fondsen aangeschreven moeten worden, waarbij zij al in volle gang is. Onze hoop gaat uit naar de Gemeente, waar we vele gesprekken mee hebben gehad, die Ype Akkerman op zich heeft genomen. Ype heeft de gemeentelijke instanties laten weten in zijn vele mails hoe schandalig het is geweest hoe ze zijn omgegaan met het CJV Feijenoord, die de afgelopen 133 jaar in de wijk van grote betekenis is geweest als het gaat om de samenwerking met overige wijknet organisaties en dan vooral als het gaat om de activiteiten die er voor de jongeren en de ouderen zijn geweest. Ype heeft vooral de gemeente laten weten dat zij, als we kijken naar het huis van de wijk, waar veel geld in is gestoken vele verkeerde beslissingen hebben genomen. De jaren voor 2019 toen Dock de aanbesteding had in de wijk Feijenoord ging het vele malen beter. Op het moment dat Humanitas de aanbesteding ging krijgen ging er heel veel mis. Er was geen samenwerking meer te vinden en het huis van de wijk stond vele dagen leeg. Het CJV heeft ondanks de corona en de stopzetting van de subsidie vanaf 1 januari 2022 laten zien met al zijn vrijwilligers om meer dan 100 kinderen en meer dan 100 ouderen iedere week te mogen ontvangen. Mijn dank gaat dan ook naar alle personen die dit tot dit resultaat heeft weten te brengen. Na 2 jaar hebben we weer een nieuwe website die door Marcel Wuurman (mijn schoonzoon) en zijn zoon Timo is gebouwd. Via de website kunnen we een ieder weer informeren en van alles op de hoogte brengen. Ik hoop dat er in de aankomende weken meer duidelijkheid gaat komen vanuit de Gemeente Rotterdam zodat we het jaar 2023 in goede gezondheid kunnen uitzingen en nu de tijd hebben om te zorgen dat we ook daarna het CJV kunnen laten voortbestaan. Voor mij zijn de afgelopen 2 jaar zeer vermoeiend geweest en ik hoop dat er 1 iemand is van de Gemeente Rotterdam die nu voor mij het blijde nieuws komt brengen.

Ik wens voor een ieder een gezond en vredig 2023.

Dick van der Voet

Heeft u een leuk stukje lever dat dan in voor 1 Juni 2023.

Mail het leuke stukje naar info@cjvfeijenoord.nl